قوانین و مقررات برای فروشندگان

شرایط استفاده از خدمات مجموعه نرم افزار های خورده ریز (khoorderiz) برای فروشندگان :
مجموعه
نرم افزار های خورده ریز (khoorderiz)  که برای تسهیل خرید و فروش کالا و اجناس طراحی گردیده؛ تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارائه می نماید. بنابراین این شرایط به عنوان یک قرار داد الزام آور بر روابط بین کاربر و مجموعه خورده ریز حاکم خواهد بود . الزامی است قبل از استفاده از خدمات خورده ریز، این شرایط را به دقت مطالعه فرمایید. استفاده از خدمات خورده ریز به منزله قبول تمامی شرایط ‌ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این  خصوص را بلا اعتبار می نماید. این مجموعه ممکن است شرایط استفاده از خدمات نرم افزارهای خورده ریز را در طول زمان تغیر دهد . این تغییرات از طریق  نرم افزارها و سایت خورده ریز در قالب پیامک، ایمیل و پیام داخل صفحات کاربری به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد؛ صرف ادامه استفاده کاربر از خدمات خورده ریز، اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول آن تلقی می گردد. 
هر گونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که تثبیت کننده هویت امضا کننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود، به منزله امضای دست نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضا کننده را به مفاد سند ملتزم می نماید.


1) مبلغ قرار داد :
1-1-  نظر به اینکه خریداران از طریق مجموعه نرم افزارها و سایت خورده ریز، به کاربر معرفی می گردند، کاربر متعهد است از هر دریافتی خود از خریداران (وجه خرید کالا و اجناس) ، درصدی از آن را به عنوان "حق استفاده و بهره برداری از مجموعه نرم افزار و سایت خورده ریز" به این مجموعه بپردازد. مقدار این درصد، با توجه به شاخه ای که کاربر در آن فعالیت می کند، در پروفایل شخصی اش اعلام می گردد.


2) مدت قرار داد :
قراداد حاضر، از تاریخ ثبت نام در نرم افزار و سایت خورده ریز، به مدت یکسال معتبر و لازم الاجرا است و پس از آن، به  صورت سالیانه تمدید خواهد شد؛ مگر اینکه مجموعه مایل به ادامه همکاری با کاربر نباشد که در این صورت حساب کاربری فروشنده توسط مجموعه مسدود خواهد شد و این امر به منزله مخالفت با تمدید قرارداد و در نتیجه پایان رابطه قراردادی فی مابین خواهد بود.


3) تعهدات کاربر :
1-3-  کاربر موظف است تصویر کارت ملی و گواهی کسب خود را در اختیار مجموعه قرار دهد. 
2-3-  کاربر متعهد است حق استفاده و بهربرداری از نرم افزار و سایت  خورده ریز را به مجموعه پرداخت نماید. در صورتی که کاربر در پرداخت حق مجموعه، بیش از یک ماه تاخیر نماید، علاوه بر تکلیغ به پرداخت این مبالغ، موظف به پرداخت ده میلیون ریال به عنوان وجه التزام در انجام تعهد خواهد بود.
3-3-  کاربر موظف است در تحویل کالا در زمان مقرر (تعیین توسط خریدار) کوشا باشد، و در صورت عدم تحویل کالا در زمان مقرر، معادل مبلغ همان کالا به عنوان خسارت تاخیر در تحویل کالا، به خریدار پرداخت نماید و نیز مجموعه مجاز خواهد بود خسارت ناشی از ضرر به حسن شهرت مجموعه را مطالبه نماید؛ و در صورت تکرار این موضوع بیش از 3 بار، حساب کاربری فروشنده به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآمده و از انجام هر گونه فعالیت او جلوگیری به عمل می آید.
4-3-  کاربر متعهد است پس از سفارش گیری، شخصا اقدام به تامین و تحویل کالا نماید؛ در غیر این صورت نامبرده مکلف به پرداخت ده میلیون ریال خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود.
5-3-  کاربر متعهد میگردد شماره تماس، آدرس و اطلاعات خریدارانی که از طریق مجموعه نرم افزارها و سایت خورده ریز به وی معرفی شده اند، ذخیره نکرده و از برقراری ارتباط خارج از مجموعه نرم افزارها و سایت خورده ریز و بدون واسطه با محیط کاربری مجموعه، با ایشان اجتناب نماید. بدین لحاظ، در صورتی که کاربر با حفظ این اطلاعات یا در صورت ارتباط مستقیم خریداران خارج از چارچوب خورده ریز، اقدام به ارائه خدمات فروش به ایشان نماید، موظف است پنج برابر درآمد حاصل از این فروش را به عنوان جریمه به مجموعه پرداخت نماید.
6-3-  کاربر موظف است مبلغ اعلام شده در نرم افزار و سایت را از خریدار مطالبه نماید. مطالبه مبلغ مازاد، مجموعه را مجاز خواهد نمود تا ضمن فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری فروشنده متخلف در نرم افزار و سایت خورده ریز، خسارتی به میزان ده میلیون ریال از نامبرده طلب نماید.
7-3-  کاربر متعهد است در استفاده از خدمات خورده ریز، تمامی قوانین ایران را رعایت نموده، نرم افزار و سایت را برای اهداف  قانونی بکار گیرد. بدیهی است در صورتی که کاربر در طول ارائه خدمات موضوع قرارداد حاضر، مرتکب رفتاری گردد که از نظر قوانین ایران جرم تلقی گردد، مجموعه خورده ریز در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، نامبرده مکلف است مبلغ صد میلیون ریال را به عنوان خسارت وارده به حیثیت تجاری خورده ریز، به مجموعه پرداخت نماید.
8-3-  کاربر صراحتا اعلام می دارد که از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی ( مالیاتی بردرآمد و...) صنفی و ... مطلع بوده و ملزم به رعایت آنها می باشد. در صورتی که به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی کاربر، مجموعه از سوی مراجع صالح قانونی و قضایی محکوم به پرداخت وجهی گردد، کاربر موظف است این مبلغ را به مجموعه پرداخت نماید.
9-3-  مسئولیت تمامی فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری انجام می شود به عهده شخص کاربر می باشد؛ بنابراین ضروری است کاربر در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود از جمله نام کاربری و رمز عبور خود، حداکثر اقدامات لازم را مبذول داشته، بدین طریق مانع استفاده دیگران از آن گردد. در صورت ظن به دسترسی شخص ثالث به حساب کاربری متعلقه، ضروری است کاربر در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت ضرورت، مجموعه را مطلع نماید تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.
10-3-  کاربر موظف است برای اجناس و کالا هایی که دارای تاریخ انقضا هستند، به صورت دقیق تاریخ انقضای جنس یا کالا را وارد نمایند؛ در صورت مغایرت در زمان تحویل کالا به خریدار، کاربر موظف به تعویض کالا و معادل با مبلغ همان کالا به عنوان خسارت در عدم تحویل کالا با مشخصات درست به خریدار پرداخت نماید. و نیز مجموعه مجاز خواهد بود خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت مجموعه را مطالبه نماید. 
11-3-  کاربر اقرار می نماید با افتتاح حساب کاربری، تنها مجوز استفاده غیر انحصاری، غیر قابل انتقال و محدود از خدمات خورده ریز را دریافت داشته، بدین وصف، مدعی مالکیت آن نبوده، مدعی حق نسبت به خورده ریز (اعم از کپی رایت، علامت تجاری و سایر حقوق معنوی آن)  نمی باشد و در غیر موارد مصرح در این قرارداد، اجازه استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرم افزارها و سایت  خورده ریز را نداشته و در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی مجموعه نسبت به نرم افزارها، سایت و ملحقات آن خواهد بود.
12-3-  نظر به اینکه مجموعه، تنها خدمات نرم افزاری ارائه داده و ایجاد ارتباط بین خریدار و فروشنده را تسهیل می نماید، کاربر تنها "استفاده کننده" از این خدمات بوده، بنابراین نمی تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت مدعی حق نسبت به مجموعه باشد.
13-3-  کاربر می پذیرد قرار داد حاضر، یک قرار داد قابل رجوع و جایز از سوی مجموعه بوده و مجموعه می تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود نموده و مانع استفاده کاربر از خدمات خورده ریز گردد.
14-3-  کاربر موظف است در صورت تمایل به قطع همکاری با مجموعه، مراتب را یک ماه قبل، به صورت کتبی به مجموعه اعلام دارد. بدیهی است خاتمه قرارداد در این فرض، منوط به تنظیم صورت جلسه و تسویه حساب کامل می باشد.
15-3-  نظر به اینکه خورده ریز با ارئه خدمات نرم افزاری، به منزله یک واسطه عمل کرده و تنها ارتباط میان خریدار و کاربران (فروشندگان) را تسهیل می نماید، ضامن صلاحیت، رفتار و اعمال خریداران در مقابل کاربر (فروشنده) نبوده و هیچ گونه مسئولیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفاقات حین خرید و تحویل کالا نخواهد داشت. کاربر (فروشنده) با امضای این قرار دارد، اقرار می نماید که این موضوع به روشنی به وی تفهیم شده و از این موضوع اطلاع و اگاهی کامل دارد.
16-3-  کاربر متعهد است یک شماره حساب شبا به نام خود افتتاح و آن را در حساب کاربری خود در خورده ریز وارد نماید تا در مواردی که هزینه خرید کالاها توسط خریداران، به صورت آنلاین از سوی آنها پرداخت می شود، مجموعه این مبلغ را پس از کسر سهم خود مقرر در ماده 3 به این حساب واریز نماید. کاربر اقرار می نماید که واریز به این حساب، به منزله پرداخت به شخص ایشان بوده و ذمه مجموعه با واریز وجوه موصوف به این حساب، بری می شود و کاربر نمی تواند در آینده مدعی عدم پرداخت گردد.


۴) تعهدات شرکت :
4-1-  مجموعه خورده ریز متعهد است کلیه آموزش های لازم جهت استفاده از نرم افزارها و سایت خورده ریز را به صورت رایگان به کاربر ارائه دهد. 
2-4-  مجموعه متعهد است با اطلاع از بروز نقص در نرم افزار و سایت نسبت به رفع آن اقدام نماید و در تمام طول قرارداد موظف به پشتیبانی فنی از نرم افزار و سایت می باشد.

4-3- شركت متعهد مى شود پس از درخواست فروشنده مبنى بر تسويه حساب خود، بعد از كسر مبلغ حق استفاده و بهره بردارى از مجموعه نرم افزار و سايت خورده ريز از وجه فروش كالا و اجناس، حداكثر تا ساعت ١٢ظهر  هر روز به حساب شباى معرفی شده از سوی کاربر (مقرر در بند 3-16) واریز نماید و در صورت عدم انجام تعهد، موظف به پرداخت جريمه ديركرد به مبلغى معادل با مبلغ تسويه حساب درخواست شده از سوى فروشنده مى باشد. بديهى است حداقل مبلغ درخواستى از سوى فروشنده براى تسويه حساب ١٥٠٠٠٠٠ ريال بوده و درخواست هاى بعد از ساعت ١٠ صبح  هر روز، تا ساعت ١٢ ظهر روز بعد انجام مى شود.


5) قانون حاکم و شیوه حل اختلاف :
قرار داد حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفت و گو حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی تهران حل و فصل خواهد شد.